Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Υπογράφηκε στις 13/4/2017, Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία καθορίζει ποια επαγγέλματα και εντός ποιου χρονικού διαστήματος, πρέπει υποχρεωτικά, να εγκαταστήσουν POS. 

Ανάλογα του χρόνου έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης, ισχύουν τα παρακάτω :

Α) Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν δραστηριότητες , που καταγράφονται στην ΚΥΑ, εντός 3 μηνών από την υπογραφή της, (δηλαδή έως και την 13/7/2017) θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εγκαταστήσει POS.

Β) Οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα ασκήσουν δραστηριότητες , που καταγράφονται στην ΚΥΑ και θα κάνουν έναρξη δραστηριότητας, εντός 30 ημερών προ της παρέλευσης της ως άνω ημερομηνίας (δηλαδή από 13/6/2017 – 12/7/2017), θα πρέπει υποχρεωτικά, εντός 4 μηνών από την υπογραφή της ΚΥΑ (δηλαδή έως και την 12/8/2017), να έχουν εγκαταστήσει POS.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500,00 ευρώ, το οποίο αν καταβληθεί εντός 30 ημερών, μειώνεται κατά 50%.

Παρατήρησή μας: Κατά την άποψή μας, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά που δημιουργούνται από την ΚΥΑ, όπως για παράδειγμα η δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταγράφεται στα υποχρεωτικά επαγγέλματα που πρέπει να εγκαταστήσουν POS. Πιστεύουμε ότι θα εκδοθούν διευκρινιστικές οδηγίες, αλλά και η σχετική ΠΟΛ.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών, το οποίο καταγράφει την ΚΥΑ, με την αναλυτική καταγραφή των ΚΑΔ – επαγγελμάτων που πρέπει να εγκαταστήσουν σε πρώτη φάση POS, πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε, το ΦΕΚ 1445/27-4-2017, στο οποίο σε συνέχεια της ΚΥΑ κατέγραψε εκ νέου το ως άνω θέμα, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

banner-epixiriseon-sm