Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Συνοπτικά O λόγος μας .

Έχει ήδη ξεκινήσει και θα δέχεται αιτήσεις έως και της 21 Αυγούστου 2014 ηλεκτρονικά το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ,  σύμφωνα με το οποίο επιδοτούνται με 10.000,00 ευρώ  άνεργοι οι οποίοι προχώρησαν στην ίδρυση μιας καινοτόμου επιχείρησης.

 

Δικαιούχοι
Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει :

  • Να είναι άνεργοι,

  • Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας στο ΚΠΑ του ΟΑΕΔ,

  • Να έχουν Ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα,

  • Να διαθέτουν ΑΦΜ,

  • Να είναι ηλικίας 18 – 35 ετών,

  • Η έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στο ΦΕΚ και μετά.

 

Ποσό επιχορήγησης
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση ανά επιχείρηση ποσού 10.000,00 ευρώ.

 

Τίτλος προγράμματος
«Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»», το οποίο καταγράφεται στη Δημόσια πρόσκληση Νο 9/2013 με Αρ. Πρωτοκόλλου 110133 της 27/12/2013.

 

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

small-question-sign


E
ργασίες που η Τεχνολογιστική μπορεί να αναλάβει
Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι έχουμε την δυνατότητα, για λογαριασμό της επιχείρησης σας να ολοκληρώσουμε τις παρακάτω εργασίες :

  • Να καταθέσουμε αίτηση υπαγωγής της επιχείρησής σας στο ως άνω πρόγραμμα.

  • Εφόσον η αίτηση εγκριθεί να παρακολουθήσουμε και να αναλάβουμε όλο τον κύκλο του προγράμματος (κατάθεση δικαιολογητικών κλπ).

  • Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν διαθέτει κλειδάριθμο στον ΟΑΕΔ, μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοσή του.

Εάν επιθυμείτε να μας αναθέσετε κάποια από τις εργασίες αυτές, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b