Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Αναρτήθηκε από την Διοίκηση του ΟΑΕΕ  και είναι σε ισχύ η Εγκύκλιος 4/2015, η οποία μερικά από τα βασικά θέματα που περιλαμβάνει είναι τα παρακάτω :

  • Νέοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι λόγο παράλληλης απασχόλησης υπάγονται υποχρεωτικά στο ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ εφόσον έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα από 7/4/2014 και εφεξής, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα και υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για όλο το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής τους.

  • Οι νέοι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν το δικαίωμα επιλογής φορέα, μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ, υποβάλλουν σχετική δήλωση στον ασφαλιστικό φορέα της επιλογής τους καθώς και στον μη επιλεγέντα ασφαλιστικό φορέα και στον εργοδότη εντός έξι μηνών από το σχετικό σημείο κατά το οποίο κάθε φορά δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης στον δεύτερο φορέα.

  • Αναφέρονται τα δικαιολογητικά εξαίρεσης που ο ασφαλισμένος πρέπει να καταθέτει στον ΟΑΕΕ, προκειμένου να θέτει σε ισχύ την απαλλαγή του.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την Εγκύκλιο του ΟΑΕΕ με αρ. 4/20.3.2015, με θέμα «Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. Φ. 10035/18679/304/2014 απόφασης του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3347/12-12-2014-Τεύχος Δεύτερο) », στην οποία έχουμε επισημάνει, βασικά σημεία που χρήζουν σπουδαιότητας, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b