Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Συνοπτικά – O λόγος μας .

Με το παρόν επιδοτούμενο πρόγραμμα, άνεργοι ηλικίας 25 έως 29 ετών, μέσω κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) στα οποία θα λάβουν  θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών, εν συνεχεία μέσω των Κ.Ε.Κ. θα πραγματοποιήσουν σε επιχειρήσεις επιδοτούμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 530 ωρών.

Οι επιχειρήσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, δεν φέρουν την υποχρέωση καταβολής αμοιβής στον πρακτικά ασκούμενο, ασφάλισής του, ούτε διατήρησης της θέσης εργασίας κατά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, έναντι του «ΕΡΓΑΝΗ» (ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ) φέρουν σειρά υποχρεώσεων οι οποίες θα οριστικοποιηθούν με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, στην διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr  από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής  Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, η νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε νέα δράση (τύπου Voucher) με αντικείμενο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Το πρόγραμμα μπορεί να καλύψει έως  30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

  • 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ

  • 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα σε άνεργους  να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα 530 ωρών, μέσα από μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:  

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, η οποία παρέχεται από κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.

  • Πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, διάρκειας 450 ωρών, με διάρκεια έως  6 μήνες.

  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των πρακτικά ασκούμενων από τον πάροχο κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, αλλά και σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας και τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) που θα λάβει κάθε πρακτικά ασκούμενος  voucher αυτού του προγράμματος, θα ανέρχεται στα:

  • 2.550 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ  

  • 2.280 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), για αποφοίτους Λυκείου-ΙΕΚ

Οι άνεργοι νέοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα έως και την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις, που επιθυμούν να απασχολήσουν πρακτικά ασκούμενους μέσω αυτού του προγράμματος θα πρέπει να απευθυνθούν σε Κ.Ε.Κ. δικής τους επιλογής.

Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση – επιδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b