Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτομίες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές – ταμπλέτες (tablet – PC).

Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο διαμορφώνεται από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης.

Η μέγιστη ενίσχυση αφορά στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει ή αξιοποιήσει native mobile ή web mobile εφαρμογές ή τα 1.400 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει web mobile portal. Το υπόλοιπο 30% του έργου καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι επιδοτούνται αποκλειστικά δαπάνες προμήθειας λογισμικού ή υπηρεσιών λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service»

Αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς :

 • Τουρισμού
 • Πολιτισμού
 • Εστίασης
 • Χονδρικού εμπορίου
 • Υγείας
 • Ψυχαγωγίας
 • Περιβάλλοντος
 • Μεταφορών
 • Μεταφορικών δραστηριοτήτων
 • Υπηρεσιών γενικότερα
 • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ημερομηνία έναρξης υποβολής για την περιφέρεια Αττικής : 19 Ιανουαρίου 2012.