Επιδοτούμενα Προγράμματαbanner-epixiriseon-sm

Βασικές προϋποθέσεις του προγράμματος είναι :

  • Όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν εντός του 2019 θα πρέπει να έχουν 2 ΕΜΕ κατά το έτος 2018. Αν η υποβολή του σχεδίου γίνει το 2020, η προϋπόθεση των 2 ΕΜΕ ισχύει για το 2019.
  • Όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν εντός του 2019 θα πρέπει να έχουν συσταθεί ως τις 31/12/2015. Αν η υποβολή του σχεδίου γίνει το 2020 η προϋπόθεση σύστασης μετατίθεται για τις 31/12/2016 (δηλαδή πρέπει να έχουν 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας). 
  • Nα διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Η αξιολόγηση γίνεται άμεσα. Οι αιτήσεις, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος (δηλαδή να έχουν όλα τα δικαιολογητικά κατά την ηλεκτρονική υποβολή), αν συγκεντρώσουν βαθμολογία μεγαλύτερη του 50 και υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός, εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Ο ελάχιστος Π/Υ είναι 20.000 ευρώ και ο μέγιστος 200.000 ευρώ.

Η ενίσχυση κυμαίνεται από 50% ως 65%.
Οι εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων, καθορίζουν το ύψος της επιδότησης.

Οι δαπάνες αφορούν: την απόκτηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, την πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών & διαδικασιών, συσκευασία – ετικέτα – branding, την ψηφιακή προβολή, συμβουλευτικές υπηρεσίες – τεχνικές μελέτες, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.

Οι δραστηριότητες που ενισχύονται είναι πάρα πολλές.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλαδή η 19/12/2018.

 

 banner epixiriseon sm