Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται :

–  στο λιανικό εμπόριο
–  στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
–  την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας,

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Διάρκεια υποβολών: 27/2/2019 – 9/5/2019

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας 

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση”, πατήστε εδώ. small question sign

 banner epixiriseon sm

banner idioton sm