Εργατικά - Ασφαλιστικάvarious-mini-banners2b

Σταδιακά το σύνολο των συναλλαγών με τον ΟΑΕΕ, θα γίνονται και μόνο ηλεκτρονικά.

Για την πραγματοποίηση των συναλλαγών με ηλεκτρονικό τρόπο, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να διαθέτει username, password και κλειδάριθμο.

Για να γίνει αυτό πρέπει ο ασφαλισμένος, να μπει στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΕ (https://www.oaee.gr) και να καταθέσει αίτηση για απόκτηση κωδικών  username και password και στη συνέχεια να μεταβεί ο ίδιος στο υποκατάστημα του ΟΑΕΕ που υπάγεται, προκειμένου να παραλάβει τον κλειδάριθμο.

 

various-mini-banners2b