Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Οι επιχειρήσεις που απασχόλησαν έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό τον μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους, εντός του Σεπτεμβρίου θα πρέπει επιπλέον  των ασφαλιστικών εισφορών που τους αναλογούν, να αποδώσουν στο ΙΚΑ 20,00 ευρώ ανά εργαζόμενο που απασχόλησαν τον μήνα Αύγουστο υπέρ του ειδικού λογαριασμού παιδικών κατασκηνώσεων.

Η υποχρέωση αυτή υφίσταται  ανεξαρτήτου ωρών ή ημερών απασχόλησης του κάθε εργαζόμενου.

Η απόδοση των εισφορών αυτών γίνεται ως «Εισφορές Αυγούστου».
Οι εισφορές αυτές είναι υποχρέωση του εργοδότη.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Η ως άνω υποχρέωση καταγράφεται στο Γενικό Έγγραφο με Α.Π.  Ε40/573/17-7-2014 της Διοίκησης του ΙΚΑ.

Αν θέλετε να δείτε το Γενικό Έγγραφο Ε40/573 του ΙΚΑ πατήστε εδώ.

small-question-sign
various-mini-banners2b