Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Ως μη κερδοσκοπικό σκοπός θεωρείται μόνο εκείνος από τον οποίο προκύπτει ωφέλεια για το κοινωνικό σύνολο, ενδεικτικά δε κάθε εθνικός, θρησκευτικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και γενικά επωφελής για την κοινωνία, εν όλω ή εν μέρει σκοπός.

Τα έσοδα των μη κερδοσκοπικών προσώπων που αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, πέραν αυτών που προέρχονται από κεφάλαιο (τόκοι, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, κλπ) και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου είναι για παράδειγμα και οι συνδρομές από τρίτους – μη μέλη, τα έσοδα από την έκδοση και πώληση περιοδικών, βιβλίων, εντύπων, κλπ σε τρίτους – μη μέλη των πιο πάνω προσώπων, καθώς και από τις διαφημίσεις που καταχωρούνται σε αυτά, τα έσοδα από διαφημίσεις σε φανέλες αθλητικών σωματείων, τα έσοδα (δίδακτρα) από λειτουργεία ιδιωτικών σχολείων, εργαστηρίων, κλπ, τα έσοδα από την πώληση εικόνων, από την εκμετάλλευση ξενώνων και ραδιοφωνικών σταθμών από τις Ιερά Μονές, κλπ.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΔΕΔ 593/2019, της ΑΑΔΕ με θέμα «Έσοδα που αποκτούν μη κερδοσκοπικά πρόσωπα από δραστηριότητα η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής».

Για να δείτε την ΔΕΔ 593/2019, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ small question sign 

  

banner epixiriseon sm