Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 και ώρες 12.00 έως 16.00 θα πραγματοποιηθεί εσωτερικό σεμινάριο στο προσωπικό της Τεχνολογιστικής Μ. ΕΠΕ.

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος των ενεργειών συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε τρέχοντα λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά και εσωτερικά θέματα οργάνωσης της εταιρίας.

Για το λόγο αυτό την συγκεκριμένη ημέρα από της 11.30 και μετά, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Το τμήμα γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και το τμήμα εξωτερικών εργασιών θα λειτουργεί κανονικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας