Επιδοτούμενα Προγράμματαvarious-mini-banners2b

Δύο νέα προγράμματα για το ΕΣΠΑ βρίσκονται στα σκαριά και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει επιδότηση έως και 100% για δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα θα προβλέπονται επιδοτήσεις για :

 • Μεταποιητικές και παραγωγικές επιχειρήσεις

 • Επιχειρήσεις χοντρικού εμπορίου

 • Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

 • Τουριστικές επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν άντρες ή γυναίκες, ηλικίας από 18 έως και 64 ετών οι οποίοι-ες θα πρέπει :

 • Να διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου ή

 • Να έχουν απολυθεί την τελευταία 3ετία ή

 • Να έχουν κλείσει την ατομική τους επιχείρηση κατά τα τελευταία 3 έτη και να μην εργάζονται σήμερα (είτε με ΙΚΑ είτε με νέα επιχείρηση) ή

 • Να απειλούνται από ανεργία πχ εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά την τελευταία 3ετία ή

 • Να είναι αυτοαπασχολούμενοι με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο της φτώχιας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα είναι :

 • Ενοίκια

 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, λογαριασμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ύδρευση, θέρμανση)

 • Ασφαλιστικές εισφορές ιδιοκτήτη / ιδιοκτήτριας (ΟΑΕΕ)

 • Δαπάνες ίδρυσης επιχείρησης (λογιστή, συμβολαιογράφου κτλ)

 • Δαπάνες λογιστικής παρακολούθησης

 • Δαπάνες συμβούλου για τη σύνταξη του φακέλου συμμετοχής και την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου

 • Έξοδα προβολής – διαφήμισης

 • Δημιουργία ιστοσελίδας

 • Δαπάνες αγοράς α’ υλών

 • Αποσβέσεις παγίων

 • Δαπάνες για την πρόσληψη υπαλλήλου (πλήρης κάλυψη μισθού και εργοδοτικών εισφορών του υπαλλήλου, ο οποίος μπορεί να ειναι και συγγενικό πρόσωπο α βαθμού)

Οι δαπάνες θα επιδοτούνται για 18 μήνες, ενώ με το πέρας της υλοποίησης της επένδυσης δεν αναμένεται να υπάρχει περαιτέρω υποχρέωση των επιχειρηματιών.

Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται έως 40.000 ευρώ (με ελάχιστο ύψος πρότασης τα 10.000 ευρώ).

Η επίσημη προκήρυξη αναμένεται σύντομα και ενδεχομένως να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις. Λόγω μεγάλης συμμετοχής προτείνουμε την άμεση ενεργοποίηση των ενδιαφερομένων ώστε ο φάκελος να προετοιμαστεί σωστά για να συγκεντρώσει πιθανότητες επιτυχίας.

 

Για κάθε νέο δεδομένο θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2