Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος που ισχύει στην Ελλάδα για τον προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε τον νόμο 4624/2019, με θέμα «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137/29-8-2019, πατήστε εδώ. small question sign

 

 

banner epixiriseon sm