Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Σύμφωνα με την απόφαση 79752/2014, την οποία υπογράφουν οι Υφυπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, όλες οι επιχειρήσεις, με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ, Ατομικές, Συνεταιρισμοί, Αστικές εταιρείες, Κοινοπραξίες, κλπ, θα πρέπει κάθε χρόνο έως και την 31 Μαρτίου, να αποδίδουν τα Ετήσια Τέλη Τήρησης Μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η καταβολή των τελών από τους υπόχρεους είναι υποχρεωτική.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι υπόχρεοι πρέπει να κάνουν εγγραφή στο site του Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr) και να πάρουν κωδικούς πρόσβασης.
Στη συνέχεια θα εκτυπώσουν το έντυπο πληρωμής και θα πληρώσουν τα τέλη είτε ηλεκτρονικά (μέσω web banking), είτε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, είτε στα ταμεία των Τραπεζών.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα Τέλη στο Γ.Ε.ΜΗ. έως 31 Μαρτίου του εκάστοτε έτους, δεν θα μπορούν να λάβουν καμία βεβαίωση – πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., έως την πληρωμή των Τελών.

Επίσης, αν η καταβολή δεν γίνει εμπρόθεσμα από 1η Απριλίου και μετά η οφειλή θα έχει τις νόμιμες προσαυξήσεις, ενώ δύναται το ποσό αυτό να βεβαιωθεί ως οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για να πραγματοποιήσει μια επιχείρηση, εγγραφή στο σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα :

  • Αρχικά θα πρέπει να μπει στο site www.businessportal.gr.
  • Όταν εισέρχεται για πρώτη φορά στο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να επιλέξει την «Εγγραφή στο σύστημα». Με αυτή την επιλογή θα ζητηθεί από το σύστημα η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης του TAXIS που αντιστοιχούν στο ΑΦΜ της επιχείρησης.
  • Στη συνέχεια θα επιλέξει το όνομα χρήστη και τον κωδικό που επιθυμεί. Τους κωδικούς αυτούς θα πρέπει να τους κρατήσει διότι μόνο με αυτούς θα εισέρχεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ.
  • Με τη λήψη των κωδικών, θα δηλώσει και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην οποία το Γ.Ε.ΜΗ θα στέλνει μηνύματα για κάθε ειδοποίηση ή πληροφορία σχετικά με τις αιτήσεις που κάνει.
  • Εφόσον έχει τους κωδικούς για την είσοδό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ, πατάει το κουμπί «Είσοδος στο σύστημα».
  • Στη συνέχεια θα επιλέξει την καρτέλα «Πληρωμές / Ετήσιο Τέλος Τήρησης Μερίδας» και μετά «Πληρωμή ετήσιου τέλους διατήρησης Μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ.», όπου θα εκτυπώσει το έντυπο πληρωμής ή θα κάνει την πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

Το τέλος τήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ, που είναι ενιαίο για όλες τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελεί πόρο των Επιμελητηρίων και καθορίζεται κατά νομική μορφή του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ, ως εξής :

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ
Ανώνυμες Εταιρείες 320,00
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε. 300,00
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού 300,00
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) 300,00
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία 300,00
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 150,00
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε. 150,00
Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης 100,00
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 100,00
Ομόρρυθμες Εταιρείες 80,00
Ετερόρρυθμες Εταιρείες 80,00
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. 80,00
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Ε. 80,00
Ατομικές Επιχειρήσεις 30,00
Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων το ¼ του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών ατομικών επιχ,
Νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της
παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3419/2005 20,00
Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ 100,00
Κοινοπραξίες 100,00
Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο ΓΕΜΗ 20,00

Για να δείτε την απόφαση 79752/2014, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3623/31.12.2014, παρακαλώ πατήστε εδώ. small-question-sign
Για να δείτε σχετική ενημέρωση του ΓΕΜΗ, παρακαλώ πατήστε εδώ. small-question-sign
various-mini-banners2b