Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Ο εργαζόμενος ευθύνεται για την ζημιά που προξένησε στον εργοδότη, εάν αυτή οφείλεται σε δόλο.

Σε περίπτωση αμέλειας, το δικαστήριο είτε απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τον εργαζόμενο, είτε να κατανείμει την ζημιά μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 49, του Νόμου 4611/2019, ΦΕΚ 73/17-5-2019.

Για να δείτε το άρθρο 49/4611-2019, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.