Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Καθορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος ρύθμισης οφειλών σε οφειλές ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το νόμο περί εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω ισχύουν σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 32320/1841/10-7-2017, του Υπ. Εργασίας, με θέμα «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017».

Για να δείτε την Αρ. Πρωτ. 32320/1841/10-7-2017, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.