Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας :

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1055/2016, σε περίπτωση εξόφλησης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή – πιστωτή μιας επιχείρησης από τρίτο πρόσωπο, το οποίο κατ’ εντολή της εξοφλεί τη σχετική υποχρέωση προς απόσβεση ισόποσης υποχρέωσης αυτού προς αυτή, η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της, αρκεί να αποδεικνύει με βάση τα κατάλληλα στοιχεία η εξόφληση του προμηθευτή καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από τον τρίτο.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1055/2016, του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους», στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

banner-epixiriseon-sm