Την 11 Ιουνίου 2015 η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ κλείνει τα 22 έτη ύπαρξής της.

Σας ευχαριστούμε για την συνδρομή σας σε αυτή μας την πορεία και σας το ανταποδίδουμε.

Για το λόγο αυτό :

Παρέχουμε έκπτωση 22% σε κάθε πρόσθετη εργασία που θα μας ανατεθεί, από το υπάρχον πελατολόγιο, από 10 έως και 12 Ιουνίου 2015.

Επίσης παρέχουμε έκπτωση 22% για το πρώτο μήνα συνεργασίας, στους νέους πελάτες, που θα ζητήσουν «Οικονομική Προσφορά Συνεργασίας», απο 10 έως και 12 Ιουνίου 2015.

Προϋπόθεση των ως άνω, είναι η ανάθεση «Πρόσθετης εργασίας» ή η καταγραφή ενδιαφέροντος για κατάθεση «Οικονομική Προσφορά Συνεργασίας», να μας κατατεθούν μέσω «Φόρμας Επικοινωνίας» του site.