Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Αναρτήθηκε από το Υπ. Οικονομικών και είναι σε ισχύ η ΠΟΛ 1073/31.3.2015, η οποία μερικά από τα βασικά θέματα που περιλαμβάνει είναι τα παρακάτω :

  • Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού αποσβέσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης.

  • Καθορίζεται η αντιμετώπιση ως έξοδο ή πάγιο της χρηματοοικονομικής μίσθωσης παγίου περιουσιακού στοιχείου επιχείρησης.

  • Καταγράφονται οι συντελεστές φορολογικής απόσβεσης παγίου εξοπλισμού που ισχύουν στο εξής.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1073/31.3.2015, με θέμα «Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013», στην οποία έχουμε επισημάνει, βασικά σημεία που χρήζουν σπουδαιότητας, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

 

various-mini-banners2b