Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Ιδιαίτερη αντιμετώπιση, ως προς τον υπολογισμό των αποσβέσεων, θέλουν τα πάγια που έχουν αποκτηθεί μέσω σύμβασης μίσθωσης (leasing, κλπ).  

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΠΟΛ 1073/31-3-2015, του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση της διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1073/2015, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

banner-epixiriseon-sm