Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Προσδιορίστηκε ο τρόπος φορολόγησης ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο εργασιών την  παροχή υπηρεσιών, στην περίπτωση που υφίσταται και εισόδημα και από μισθωτή εργασία.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΠΟΛ 1087/11-5-2018, του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «  Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1087/2018, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ. small question sign

banner epixiriseon sm2