Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Οι επιχορηγήσεις που δίνονται σε μια επιχείρηση που πραγματοποιεί τήρηση βιβλίων Β κατηγορίας, για αγορά παγίων δεν προσαυξάνουν τα φορολογητέα έσοδα της επιχείρησης.
Αντίστοιχα οι αποσβέσεις των παγίων αυτών, ισόποσα της επιχορήγησης, δεν θεωρούνται δαπάνες που εκπίπτουν των κερδών μας ενημερώνει η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Μια ποιο αναλυτική – προσέγγισή από την λογιστική εταιρεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την 1105041/2074/Α0012/2.1.2008, της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Για να δείτε την 1105041/2074/Α0012/2.1.2008, πατήστε εδώ. small question sign

banner epixiriseon sm