Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η ΑΑΔΕ, με την Ε.2104/2019, οριοθετεί τις χρονικές υποχρεώσεις, προκειμένου οι επιχειρήσεις με εταιρική μορφή οι οποίες αλλάζουν κατηγορία τήρηση βιβλίων, να αποδόσουν τον φόρο διανομής κερδών.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Ε.2014/11-6-2019, της ΑΑΔΕ, με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, όπως αυτές τέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 115 του ν. 4549/2018, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά».

Για να δείτε την Ε.2014/2019, πατήστε εδώ. small question sign

banner epixiriseon sm