Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Οι τόκοι δανείου δεν αναγνωρίζονται (φορολογικά) ως δαπάνη που εκπίπτει των κερδών, όταν ο δανεισμός δεν πραγματοποιήθηκε για το συμφέρον και τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν, από την απόφαση της ΑΑΔΕ ΔΕΔ 1517 της 3/9/2018, με θέμα «Μη αναγνώριση τόκων δανείου από τα ακαθάριστά έσοδα όταν ο δανεισμός δεν πραγματοποιήθηκε για το συμφέρον και τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».

Για να δείτε την  ΔΕΔ 1517, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.   small question sign

 

  banner epixiriseon sm