Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Σε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων  ή ολόκληρης επιχείρησης, κάθε εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Για τον υπολογισμό της υπεραξίας, εισοδήματος συντάσσεται και κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η αντίστοιχη δήλωση.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν, από την ΠΟΛ 1032/26-1-2015, του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1032/2015, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

banner-epixiriseon-sm