Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

  • Σε περίπτωση που φορολογούμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή νομική οντότητα, που εμπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (έχει φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα) και δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα (είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού), υποχρεούται, από 1/1/2014 να ορίσει, φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδρομική διεύθυνση του οποίου, η Φορολογική Διοίκηση (Δ.Ο.Υ. κλπ.), θα μπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με τον φορολογούμενο.

  • Ο φορολογικός εκπρόσωπος δεν ευθύνεται για την εκπλήρωση ή όχι των υποχρεώσεων του φορολογούμενου που εκπροσωπεί.

  • Όποιοι μέχρι την 30/12/2013 είχαν οριστεί ως Αντίκλητοι από 1/1/2014 θεωρούνται ως φορολογικοί αντιπρόσωποι.

 

Η Τεχνολογιστική Μ. ΕΠΕ παρέχει την υπηρεσία Φορολογικής εκπροσώπησης σε φορολογούμενους, καθώς και νομικές οντότητες.
Σε περίπτωση που έχετε αυτή την υποχρέωση και επιθυμείτε μια συνεργασία μαζί μας, επικοινωνήστε άμεσα στο 210 86 51 701 ή πατήστε στα Banner που ακολουθούν.

 

Για να δείτε την ΠΟΛ 1283/2013 του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Δ.» πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε την ΠΟΛ 1136/2013 του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2 various-mini-banners2b