Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί, προτρέπουν το προσωπικό τους σε τηλεργασία, λόγω των μέτρων περιορισμού. Για το λόγο αυτό η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εξέδωσε Κατευθυντήριες Γραμμές, για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο τηλεργασίας. Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως την πρόσβαση στο δίκτυο, τη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χρήση τερματικής συσκευής και αποθηκευτικών μέσων και τον τρόπο πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων.

Μια πιο αναλύτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με Αριθ. Πρωτ.: 2684, της 15/4/2020,με θέμα “Κατευθυντήριες Γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο τηλεργασίας”.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πατήστε εδώ.