Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςbanner-epixiriseon-sm

Όπως είναι γνωστό, όλες οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες στο ΓΕΜΗ, θα πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή σε αυτό.

Κάθε χρόνο οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να πληρώνουν στο ΓΕΜΗ το ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας του τρέχοντος έτους.

Μέχρι πρότινος, το ετήσιο τέλος δεν είχε καμία προσαύξηση αν η επιχείρηση δεν το πλήρωνε εντός του τρέχοντος έτους.

Πλέον αυτό δεν ισχύει. Συνεπώς, στο εξής τα μη εμπρόθεσμα πληρωμένα ετήσια τέλη του ΓΕΜΗ (των προηγούμενων ετών), θα βεβαιώνονται στη Δ.Ο.Υ.  

Από 1/11/2019, σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή στο ΓΕΜΗ, σε αυτό εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα :

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ., ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Κ.Ε.Δ.Ε.
Ενημερώνονται όλοι οι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ, ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν το ετήσιο «τέλος τήρησης της μερίδας τους» στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσα στις προθεσμίες, που ορίζει η ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 2623/31-12-2014), δηλαδή εντός της κάθε ετήσιας χρήσης και σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν το καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., το εν λόγω τέλος (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ), αποστέλλεται, από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου, στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)». Κατόπιν αυτών, ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ και ΚΑΛΟΥΜΕ, όλους τους εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ, που τυχόν ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΤΕΛΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ στο ΓΕΜΗ, ΝΑ ΤΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ / ΕΞΟΦΛΗΣΟΥΝ, προκειμένου να μην γίνει βεβαίωσή των στην Δ.Ο.Υ., δεδομένου ότι η διαδικασία βεβαίωσής των, αναμένεται να αρχίσει από 1/11/2019 [σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ αριθμ.1197/16-05-2019 (ΦΕΚ 1911/Β/28-05-2019)]».

Σε συνέχεια των ως άνω, αν για κάποιο έτος, συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος, επιχείρηση που είναι υπόχρεη, δεν έχει πληρώσει τα ετήσια τέλη στο ΓΕΜΗ, πρέπει να το κάνει άμεσα.

Στο εξής όποια τέλη δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ, αυτό θα τα βεβαιώνει στη Δ.Ο.Υ όπου εκεί (κατά την άποψή μας), θα εξοφλούνται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.