Φορολογικά - Λοιπάvarious-mini-banners2b

Οι ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων, οικονομικού έτους 2015, ανά κατηγορία έχουν ως εξής :

 

  • Για τα φυσικά πρόσωπα :

α) άνευ εισοδήματος,
β) με γεωργικό εισόδημα,  
γ) με εισόδημα από ακίνητα,
δ) με εισόδημα από ΑΕ (μερίσματα),  
ε) με εισόδημα από Ε.Π.Ε,
στ) με συμμετοχή σε εταιρεία ΟΕ,ΕΕ,  
ζ) ασφαλιστικοί πράκτορες,
η) με ατομική εμπορική επιχείρηση & ελεύθερος επαγγελματίας  Β’ &  Γ’,
θ) μισθωτοί,
ι) συνταξιούχοι,
κ) ιπτάμενοι,
κα) ναυτιλλόμενοι,  
κβ) κάτοικοι εξωτερικού και  
κγ) με εισόδημα ως μέλος ΔΣ, έως και  30/06/2015 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

  • Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 :

Έως και  30/06/2015, στην ίδια προθεσμία θα υποβληθούν και οι δηλώσεις στοιχείων (έτους 2015) για τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν μέχρι και την 31η Μαΐου 2015.

 

  • Για Νομικά πρόσωπα – Δηλώσεις εισοδήματος :  

α) για ημεδαπές Α.Ε.,  
β) για ημεδαπές  Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε,
γ)  για μη κερδοσκοπικές,  
δ) για Ο.Ε – Ε.Ε Κοινοπραξίες με Γ’,
ε) για Ο.Ε – Ε.Ε Κοινοπραξίες με Β’, μέχρι 30/06/2015 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

 

  • Υποβολή Βεβαιώσεων μισθωτών – Ελεύθερων επαγγελματιών :

H εμπρόθεσμη υποβολή πρέπει να γίνει έως και 30/04/2015 ανεξαρτήτως ΑΦΜ, ενώ το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό έως και την 30/6/2015 (πιθανά για την δυνατότητα υποβολής διορθώσεων).

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2