Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Η Νομική Μορφή μιας επιχείρησης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΤΟΜΙΚΗ), δεν επηρεάζει μόνο την νομική κατοχύρωση αυτής και των εταίρων της, αλλά και το “κόστος φόρου” που αναλογεί στα κέρδη της.

Έτσι στα ίδια κέρδη “αναλογεί” διαφορετική (συνολική) φορολογία, ανάλογα της Νομικής μορφής της επιχείρησης.

Για να γίνει κατανοητή αυτή μας η παρατήρηση σας καταθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα :
Δύο “συνέταιροι”, συμμετέχουν ισόποσα σε μια επιχείρηση η οποία κατά την τρέχουσα χρήση έχει κέρδη 100.000,00 ευρώ.
Ας δούμε μαζί τι φόρο θα πληρώσουν σε κάθε περίπτωση.

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Με νομική μορφή Α.Ε.
α) Η εταιρεία θα πληρώσει φόρο κερδών 26%, δηλαδή 26.000,00 ευρώ
β) Θα πληρώσει φόρο διανομής κερδών 10%, (100.000,00 – 26.000,00= 74.000,00 : 2= 37.000,00 Χ 10% = 3.700,00) , ποσού 3.700,00 ευρώ για τα διανεμόμενα κέρδη του κάθε εταίρου.
ΣΥΝΕΠΩΣ τελικό κόστος φόρου : 26.000,00 + 3.700,00 + 3.700,00 = 33.400,00 ευρώ.

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Με νομική μορφή ΕΠΕ
Ισχύουν τα ίδια με την Α.Ε.
ΣΥΝΕΠΩΣ τελικό κόστος φόρου : 33.400,00 ευρώ

3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Με νομική μορφή Ο.Ε. & Τήρηση απλογραφικών βιβλίων
Η εταιρεία θα πληρώσει φόρο κερδών 26%, για τα πρώτα 50.000,00 κέρδη και 33% για το υπόλοιπο των κερδών της.
Δηλαδή 50.000,00 Χ 26% = 13.000,00 ευρώ και 50.000,00 Χ 33% = 16.500,00 ευρώ.
Με την καταβολή του φόρου αυτού, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των εταίρων.
ΣΥΝΕΠΩΣ τελικό κόστος φόρου : 13.000,00 + 16.500,00 = 29.500,00 ευρώ.

4η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Με νομική μορφή Ο.Ε. & Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων
Ισχύουν τα ίδια με την Α.Ε.
ΣΥΝΕΠΩΣ τελικό κόστος φόρου : 33.400,00 ευρώ

5η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Με νομική μορφή Ε.Ε. & Τήρηση απλογραφικών βιβλίων
Ισχύουν τα ίδια με την Ο.Ε. με τήρηση απλογραφικών βιβλίων.
ΣΥΝΕΠΩΣ τελικό κόστος φόρου : 13.000,00 + 16.500,00 = 29.500,00 ευρώ.

6η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Με νομική μορφή Ε.Ε. & Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων
Ισχύουν τα ίδια με την Ε.Ε. με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.
ΣΥΝΕΠΩΣ τελικό κόστος φόρου : 33.400,00 ευρώ

7η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Με δύο ατομικές επιχειρήσεις με ισόποσα κέρδη η κάθε μία
Για την κάθε ατομική επιχείρηση, αναλογούν 50.000,00 ευρώ κέρδη, τα οποία θα φορολογηθούν με συντελεστή 26%. Συνεπώς η κάθε ατομική επιχείρηση θα έχει φόρο 13.000,00 ευρώ.
ΣΥΝΕΠΩΣ τελικό κόστος φόρου : 13.000,00 + 13.000,00 = 26.000,00 ευρώ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Τα ως άνω παραδείγματα, σας κατατίθενται σε πολύ απλοποιημένη μορφή, θεωρώντας ότι αντίστοιχα δεν υφίστανται υποχρέωση τακτικού Αποθεματικού (ΑΕ, ΕΠΕ), καθώς και μη ύπαρξη άλλων εισοδημάτων από συμμετοχή κλπ τα οποία να επηρεάζουν τα διανεμόμενα κέρδη.

Δημιουργήσαμε δηλαδή, απλοποιημένα παραδείγματα, για να μπορεί εύκολα ο αναγνώστης να οδηγηθεί σε συμπεράσματα.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ως άνω, το κόστος φόρου είναι άμεσα συνυφασμένο με την Νομική Μορφή της επιχείρησης σας.

Εάν το επιθυμείτε, επικοινωνήστε μαζί μας και ζητείστε να σας υπολογίσουμε τον φόρο που θα πληρώνατε στην απερχόμενη χρήση με μια άλλη Νομική μορφή από αυτή που σήμερα έχετε και συγκρίνετε τη διαφορά.

Είμαστε σε θέση να δούμε μαζί σας , αν έχετε την δυνατότητα να μετατρέψετε την υπάρχουσα επιχείρηση που διαθέτετε ή και να ιδρύσετε μια νέα.
Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε μας φοροτεχνικά για την επιχείρησή σας.
Θα σας καταγράψουμε τις δυνατότητες, θα σας ενημερώσουμε για τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε εκδοχής και εσείς θα αποφασίσετε.

Καλή σας δύναμη.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2