Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Καταγράψαμε τις κατηγορίες ιδιωτικών συμφωνητικών, σύμφωνα με την υποχρέωση που δημιουργούν, ως προς τον χρόνο κατάθεσης τους στην αρμόδια αρχή.

 1. Εργολαβικά Ιδιωτικά Συμφωνητικά με αξία άνω των 6.000,00 ευρώ.
  Γνωστοποίηση των στοιχείων του εργολάβου για ανάθεση εργολαβιών ή υπεργολαβιών τεχνικών έργων άνω των 6.000,00 ευρώ ή κατάθεση αντιγράφου Ιδιωτικού Συμφωνητικού (άρθρο 19 Ν. 820/78, ΠΟΛ 1165/90), γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την έναρξη των εργασιών. Σε περίπτωση που η αξία τους είναι κάτω των 6.000,00 ευρώ ισχύουν τα όσα καταγράφονται στην επόμενη παράγραφο, περί λοιπών Ιδιωτικών Συμφωνητικών.

 2. Λοιπά Ιδιωτικά Συμφωνητικά.
  Κοινοποιούνται στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 20 ημερών από τη λήξη του τριμήνου, εντός του οποίου υπογράφηκαν (αναγραφόμενη ημερομηνία)
  Η καταμέτρηση των τριμήνων γίνεται από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του έτους.
  Π.χ. Ιδιωτικά Συμφωνητικά που υπογράφηκαν στο πρώτο τρίμηνο (1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου) κοινοποιούνται στην ΔΟΥ από 1η έως 20η Απριλίου κλπ.
  Η κατάθεση τους γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω Taxis.

 3. Ιδιωτικά Συμφωνητικά που αφορούν παροχή Υπηρεσίας – Εργασίας.
  Για καλύτερη κατοχύρωσή σας σε ενδεχόμενο έλεγχο που δεχτεί η επιχείρησή σας από κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΔΟΕ, Δ.Ο.Υ., κλπ) ή του Υπουργείου Εργασίας (ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας) προτείνουμε για κάθε συνεργασία που κάνετε για λήψη υπηρεσιών με επανάληψη ή διάρκεια να επιδιώκετε η μεταξύ σας συμφωνία να γίνεται και γραπτά με μορφή ιδιωτικού Συμφωνητικού.

 4. Ιδιωτικά Συμφωνητικά μίσθωσης χώρου – Μισθωτήρια.
  Κατατίθονται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υπογραφής τους. Η κατάθεση τους γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω Taxis.

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις ημερομηνίες που ως άνω καταγράφονται.

Τέλος, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στα Ιδιωτικά Συμφωνητικά από τα οποία προκύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, γιατί σε μία τέτοια περίπτωση, πρέπει να αποδοθούν και Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ κλπ, ασφαλιστικών ταμείων.

Για την σύνταξη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού να ζητάτε πάντα την συνδρομή Δικηγόρου.

 

banner-epixiriseon-sm

 

 banner-idioton-sm