Διμερείς Συμβάσεις κρατώνsmall-question-sign

Ο Ν. 4234/2014 αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε στο Άμπου Ντάμπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καθώς και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συμφωνία αυτή, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013.

Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο πατήστε εδώ.

small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2