Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Η τιμολόγηση θα πρέπει να είναι ακριβής ως προς την περιγραφή και όχι γενικόλογη. Έτσι ώστε ελεγκτικά να μπορούν να γίνουν οι επαληθεύσεις ως προς τις πωλήσεις.

Στις εμπορικές επιχειρήσεις καλό θα ήταν η περιγραφή να συμφωνεί με αυτή του προμηθευτή κατά την αντίστοιχη αγορά. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει η περιγραφή πώλησης να καταγράφει με ακρίβεια το είδος του εμπορεύματος.

Σε περίπτωση που δεν ισχύουν τα ως άνω και σε φορολογικό έλεγχο δεν μπορούν να υπάρξουν ελεγκτικά επαληθεύσεις (εισροής – εκροής κλπ) είναι στη διακριτική ευχέρεια και δυνατότητα του εκάστοτε ελεγκτή να επιβάλει φορολογικές παραβάσεις οι οποίες θα είναι υψηλές.

Παραδείγματα λανθασμένης τιμολόγησης :
«Ζακέτες»
«Οδοντιατρικές υπηρεσίες»

Παραδείγματα σωστής τιμολόγησης :
«Ζακέτες 100% μάλλινες μοντέλο Κ».
«Καθαρισμός δοντιών».

various-mini-banners2b