Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Σύμφωνα με το Νόμο 4255/2014, ΦΕΚ 89/2014, άρθρο 20, τα Ειδικά Βιβλία Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού τηρούνται έως τις 31/5/2014, φυλάσσονται από τον εργοδότη για δέκα (10) έτη από της νόμιμης θεώρησής τους και επιδεικνύονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους.

Με δυο λόγια αυτό σημαίνει (δική μας παρατήρηση) :

Α) Οι προσλήψεις που θα γίνουν από μία επιχείρηση από 1/6/2014 και μετά δεν καταχωρούνται στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π.).

Β) Οι επιχειρήσεις που είχαν κάνει πρόσληψη έως και την 31/5/2014, ημερομηνία κατά την οποία έφεραν την υποχρέωση να καταχωρήσουν την πρόσληψη στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. , πρέπει να διατηρούν το Ε.Β.Κ.Ν.Π. και να το επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο για 10 χρόνια από την ημερομηνία θεώρησής του. Σε περίπτωση μη επίδειξης συνεχίζουν να ισχύουν τα πρόστιμα περί μη καταχώρησης προσωπικού στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. για προσωπικό το οποίο προσλήφθηκε πριν την 31/5/2014.

Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο 4255/2014 πατήστε εδώ. small-question-sign

 

various-mini-banners2b