Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Στις περιπτώσεις που έχουμε κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, το Δημόσιο παρεμβαίνει στις συναλλαγές του οφειλέτη με τρίτους. Αυτό που πράττει το Δημόσιο είναι να κατάσχει χρηματικά ποσά που δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης του από τον τρίτο, στο οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση της σχετικής χρηματικής συναλλαγής. Συνεπώς, ο τρίτος καθίσταται οφειλέτης προς το Δημόσιο για το ποσό αυτό, εκτός εάν προχωρήσει σε αρνητική δήλωση εντός 8 ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου.

Αν ο τρίτος, υποβάλει θετική δήλωση ή εάν δεν προχωρήσει καθόλου σε δήλωση, τότε θεωρείται οφειλέτης προς το Δημόσιο για τη συγκεκριμένη χρηματική απαίτηση. Εφόσον γίνει εκπρόθεσμη δήλωση, δεν γίνεται δεκτή.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΠΟΛ 1066/13-4-2017, του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Κοινοποίηση της υπ’ αρίθμ. 254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της θετικής δήλωσης του τρίτου)».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1061/2017, πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε την Γνωμοδότηση με αριθμό 254/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, πατήστε εδώ.

small-question-sign

banner-epixiriseon-sm