Εργατικά - Ασφαλιστικάvarious-mini-banners2b

Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού  Εργασίας ( Αντώνη Μπέζα), κατ΄ εφαρμογή του νόμου Ν.4254/2014, οι δόσεις καταβολής των εισφορών ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ από την 1η Μαρτίου 2015 από διμηνιαίες, που είναι σήμερα, θα μετατραπούν σε μηνιαίες.

 

various-mini-banners2b