Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Από 1/7/2019 και εφεξής οι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν μέσω τράπεζας τις αποδοχές των εργαζομένων (τρέχουσα μισθοδοσία ή αποζημίωση απόλυσης) αναφέροντας στην κατάθεση την περίοδο μισθοδοσίας που καταβάλουν (π.χ. εξόφληση μισθοδοσίας Ιουλίου 2019).

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με αριθμ. 26034/695, με θέμα «Υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με Α.Φ. 2362/18-6-2019.

Για να δείτε την Απόφαση με αριθμ. 26034/695, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.