Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικες εταιρειες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Στο εξής (και εφόσον καθοριστεί από τον αρμόδιο Υπουργό) ο τρόπος ολοκλήρωσης της διαδικασίας , σε περίπτωση που εργαζόμενος κάνει χρήση της ετήσιας κανονικής του αδείας, το αργότερο εντός της πρώτης ώρας πραγματοποίησής της, ο εργοδότης φέρει την υποχρέωση, να την αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ.

Η μη αναγγελία της, επιφέρει κυρώσεις στον εργοδότη.

Η ως άνω διαδικασία, θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 53 , του Νόμου 4611/2019, ΦΕΚ 73/17-5-2019.

Για να δείτε το άρθρο 53/4611-2019, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.