Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Υπό προϋποθέσεις δύναται να μην καταχωρηθούν  στα λογιστικά βιβλία, οι πάσης φύσεως φόροι και τέλη χαρτοσήμου, μιας επιχείρησης, όταν αυτή τηρεί Απλογραφικά βιβλία.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απάντηση σε σχετικό ερώτημα, που έδωσε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων – ΣΛΟΤ , στις 17/12/2015, με αριθμ. Πρωτ. : 2658 ΕΞ.

Για να δείτε την απάντηση, του ΣΛΟΤ, με Α.Π. 2658/2015, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

banner epixiriseon sm