Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Καθορίστηκε ο τρόπος συμψηφισμού και επιστροφής σε εισφορές που έχουν καταβληθεί στον ΕΦΚΑ, μετά την εκκαθάρισή τους.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Αριθμ. Δ.15/Δ΄/12061/293, του ΕΦΚΑ –Υπουργείου Εργασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 6/3/2018, με Α.Φ. 773.

Για να δείτε την: Αριθμ. Δ.15/Δ΄/12061/293, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.