Διμερείς Συμβάσεις κρατώνsmall-question-sign

Ο Ν. 1455/1984 αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου.

Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2