Φορολογικά - Λοιπάbanner-epixiriseon-sm

Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, άρθρο 112, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

  • Εισόδημα           0,01 – 12.000,00 ευρώ , συντελεστής εισφοράς 0%

  • Εισόδημα 12.001,00 – 20.000,00 ευρώ , συντελεστής εισφοράς 2,2%

  • Εισόδημα 20.001,00 – 30.000,00 ευρώ , συντελεστής εισφοράς 5%

  • Εισόδημα 30.001,00 – 40.000,00 ευρώ , συντελεστής εισφοράς 6,5%

  • Εισόδημα 40.001,00 – 65.000,00 ευρώ , συντελεστής εισφοράς 7,5%

  • Εισόδημα 65.001,00 – 220.000,00 ευρώ , συντελεστής εισφοράς 9%

  • Εισόδημα μεγαλύτερο των 220.000,00 ευρώ , συντελεστής εισφοράς 10%

 

banner-epixiriseon-sm

banner-idioton-sm