Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Α) Οι διατάξεις που αφορούν την αύξηση του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και την προκαταβολή φόρου εισοδήματος τους, ισχύουν και εφαρμόζονται από τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος, χρήσης 2015 (που θα υποβληθούν το 2016) και μετά.

Β) Οι διατάξεις που αφορούν την αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, ισχύουν και εφαρμόζονται από τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος χρήσης 2014 (που ήδη έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν) και μετά.
Όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος χρήσης 2014, η οποία περιλαμβάνει φόρο πολυτελούς διαβίωσης  και έχουν λάβει εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος, θα τους γίνει εκκαθάριση εκ νέου λαμβάνοντας συμπληρωματικό εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος.

Γ) Οι διατάξεις που αφορούν την αύξηση στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ισχύουν από 1/1/2015.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΠΟΛ 1159/17-07-2015 του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Κοινοποίησης των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015)».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1159/2015, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b