Στις 6 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή θα γίνει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Τεχνολογιστικης.

Την ως άνω ημέρα από τις 12:00 π.μ. και μετά δεν θα παρέχονται υπηρεσίες από το προσωπικό, καθώς επίσης δε θα λειτουργεί η Γραμματεία και το τηλεφωνικό κέντρο.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε το πελατολόγιο μας, όπως προγραμματίσει σε προγενέστερους χρόνους τις εργασίες που μας αφορούν.

 

Για το νέο έτος, τις καλύτερες ευχές μας, σε όλους σας.