Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςbanner-epixiriseon-sm

Με το παρόν άρθρο, καταγράφουμε το κόστος που θα έχει μια επιχείρηση για την καταβολή φόρου και ασφαλιστικών εισφορών, για την ασφάλιση του εταίρου ή ιδιοκτήτη της.
Καταγράψαμε σε ξεχωριστούς πίνακες, το κόστος που αναλογεί ανά 10.000,00 ευρώ κέρδη για κάθε νομική μορφή και σύμφωνα με την κατηγορία τήρησης λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης.

Η συμπλήρωση των πινάκων και τα στοιχεία που σας καταθέτει η λογιστική εταιρεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ δίνονται με κάθε επιφύλαξη, προκειμένου να γνωρίζετε όσο το δυνατόν νωρίτερα σε ποια επίπεδα θα κυμανθεί το κόστος που θα κληθείτε να καταβάλλεται το 2017. Με την υπογραφή των Υπουργικών αποφάσεων (δείτε τις παρατηρήσεις που ακολουθούν τους πίνακες) θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε με βεβαιότητα για το κόστος ανά εταιρία. Έως τότε ενδέχεται τα στοιχεία των παρακάτω πινάκων να έχουν λανθασμένα αποτελέσματα υπολογισμού-κόστους ασφαλιστικών εισφορών σε ΟΑΕΕ. Ενώ τα στοιχεία των πινάκων ως προς το κόστος φόρου- με τα έως σήμερα δεδομένα- καταγράφουν τα σωστά ποσά.

Για την επεξήγηση των στηλών, το λογιστικο γραφειο μας αναφέρει ότι : Στην στήλη ΚΕΡΔΗ, καταγράφονται τα φορολογικά κέρδη, στην στήλη Φ.Ε. ο αναλογούν Φόρος Εισοδήματος (Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος ΔΕΝ περιλαμβάνεται) , στην στήλη Φ.Δ.Κ. καταγράφεται ο Φόρος Διανομής Κερδών (υποχρέωση καταβολής του έχουν ΜΟΝΟ οι επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά βιβλία), στην στήλη ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΑΕΕ, το ποσό που αναλογεί για ασφαλιστικές εισφορές σε ΟΑΕΕ, στην στήλη ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ το σύνολο του κόστους για Εφορία και ΟΑΕΕ (ΔΕΝ έχουμε υπολογίσει το ποσό που αναλογεί για Εισφορά Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο υπολογίζεται στο σύνολο των εισοδημάτων του φορολογούμενου) και στην στήλη ΚΑΘΑΡΟ, το εναπομείναν ποσό μετά την πληρωμή των ως άνω υποχρεώσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Με Απλογραφικά Βιβλία)

ΚΕΡΔΗ

Φ.Ε.

Φ. Δ.Κ.

ΕΙΣΦΟΡ. ΟΑΕΕ

ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ

10.000,00

2.200,00

0,00

2.695,00

4.895,00

5.105,00

20.000,00

4.400,00

0,00

5.390,00

9.790,00

10.210,00

30.000,00

7.300,00

0,00

8.085,00

15.385,00

14.615,00

40.000,00

11.000,00

0,00

10.780,00

21.780,00

18.220,00

50.000,00

15.500,00

0,00

13.475,00

28.975,00

21.025,00

60.000,00

20.000,00

0,00

16.170,00

36.170,00

23.830,00

70.000,00

24.500,00

0,00

18.865,00

43.365,00

26.635,00

80.000,00

29.000,00

0,00

18.953,83

47.953,83

32.046,17

90.000,00

33.500,00

0,00

18.953,83

52.453,83

37.546,17

100.000,00

38.000,00

0,00

18.953,83

56.953,83

43.046,17

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Ε.Ε. – Ο.Ε. (Με Απλογραφικά Βιβλία , Κέρδη ανά εταίρο)

ΚΕΡΔΗ

Φ.Ε.

Φ. Δ.Κ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΑΕΕ

ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ

10.000,00

2.900,00

0,00

2.695,00

5.595,00

4.405,00

20.000,00

5.800,00

0,00

5.390,00

11.190,00

8.810,00

30.000,00

8.700,00

0,00

8.085,00

16.785,00

13.215,00

40.000,00

11.600,00

0,00

10.780,00

22.380,00

17.620,00

50.000,00

14.500,00

0,00

13.475,00

27.975,00

22.025,00

60.000,00

17.400,00

0,00

16.170,00

33.570,00

26.430,00

70.000,00

20.300,00

0,00

18.865,00

39.165,00

30.835,00

80.000,00

23.200,00

0,00

18.953,83

42.153,83

37.846,17

90.000,00

26.100,00

0,00

18.953,83

45.053,83

44.946,17

100.000,00

29.000,00

0,00

18.953,83

47.953,83

52.046,17

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: Ι.Κ.Ε. – Ε.Π.Ε. – Α.Ε.; (Με Διπλογραφικά βιβλία , Κέρδη ανά εταίρο)

ΚΕΡΔΗ

Φ.Ε.

Φ. Δ.Κ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΑΕΕ

ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ

10.000,00

2.900,00

1.065,00

1.913,45

5.878,45

4.121,55

20.000,00

5.800,00

2.130,00

3.826,90

11.756,90

8.243,10

30.000,00

8.700,00

3.195,00

5.740,35

17.635,35

12.364,65

40.000,00

11.600,00

4.260,00

7.653,80

23.513,80

16.486,20

50.000,00

14.500,00

5.325,00

9.567,25

29.392,25

20.607,75

60.000,00

17.400,00

6.390,00

11.480,70

35.270,70

24.729,30

70.000,00

20.300,00

7.455,00

13.394,15

41.149,15

28.850,85

80.000,00

23.200,00

8.520,00

18.953,83

50.673,83

29.326,17

90.000,00

26.100,00

9.585,00

18.953,83

54.638,83

35.361,17

100.000,00

29.000,00

10.650,00

18.953,83

58.603,83

41.396,17

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α) Φορολογία εισοδήματος

 • Οι ατομικές επιχειρήσεις, με απλογραφικά βιβλία από την χρήση 2016 και εφ΄ εξής θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος, με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων, χωρίς να έχουν αφορολόγητο ποσό. Δηλαδή για τα πρώτα 20.000,00 ευρώ κέρδη συντελεστής φόρου 22%, για τα επόμενα 10.000,00 φόρο 29% , για τα επόμενα 10.000,00 φόρο 37% και από 40.000,00 κέρδη και άνω φόρο 45%.
 • Οι εταιρίες με νομική μορφή Ε.Ε. και Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία, για το σύνολο των κερδών τους, θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος με συντελεστή 29%.
 • Οι εταιρίες με νομική μορφή Ε.Ε. , Ο.Ε , Ι.Κ.Ε. , Ε.Π.Ε. και Α.Ε. , με διπλογραφικά βιβλία, για το σύνολο των κερδών τους, θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος με συντελεστή 29% και μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, για το ποσό που απομένει και εφόσον διανεμηθεί στους εταίρους θα πληρώνουν και φόρο Διανομής κερδών με συντελεστή 15%.

Β) Ασφαλιστικές εισφορές σε ΟΑΕΕ

 • Σύμφωνα με το νέο Ασφαλιστικό νομοσχέδιο (Ν. 4387/2016), οι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς εταίρων, έως 31/12/2016, θα συνεχίζουν να πληρώνουν τις εισφορές που έως και την ψήφιση του νόμου πλήρωναν.
 • Από 1/1/2017 και εφ΄ εξής, οι ασφαλιστικές εισφορές σε ΟΑΕΕ, θα καταβάλλονται ποσοστιαία επί των κερδών του προηγούμενου έτους.
 • Συγκεκριμένα, στις ατομικές επιχειρήσεις θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές ίσες με το 26,95% των κερδών του προηγούμενου έτους.
 • Στις προσωπικές εταιρίες Ε.Ε. και Ο.Ε. , θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σε ΟΑΕΕ, στο ποσοστό των κερδών που αναλογεί στον κάθε εταίρο επί 26,95%. Στις Ι.Κ.Ε. , στις Ε.Π.Ε. και στις Α.Ε. ,σε ποιο ποσό θα υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, δεν έχει οροθετηθεί ξεκάθαρα, (θα διευκρινιστεί – πιστεύουμε- στις Υπουργικές αποφάσεις). Σύμφωνα με την δική μας ερμηνεία, οι εταιρίες αυτές, ασφαλιστικές εισφορές σε ΟΑΕΕ για τους εταίρους ή μετόχους που υπάγονται στην υποχρέωση της ασφάλισης, θα πληρώνουν στο ποσό των κερδών που αποφάσισαν να διανείμουν. Στα παραδείγματα των πινάκων έχουμε υπολογίσει το κόστος ΟΑΕΕ με αυτό το δεδομένο, σε συνάρτηση με διανομή κερδών στο σύνολό τους.
 • Πέρα του ποσοστού 26,95% υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών, σε κάποιες περιπτώσεις, προβλέπετε επιπλέον πληρωμή ποσοστού 7% για επικουρικό ταμείο.
 • Κατώτερες ποσό πληρωμής για μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές σε ΟΑΕΕ, ορίζεται το ποσό των 157,95 ευρώ και ανώτερες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ορίζετε το ποσό των 1.579,49 ευρώ.
 • Για τις Ατομικές επιχειρήσεις, Ε.Ε., Ο.Ε. οι Ασφαλιστικές εισφορές σε ΟΑΕΕ, είναι έξοδο που καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία κατά τον χρόνο πληρωμής, συνεπώς μειώνει ισόποσα τα κέρδη, ενώ για τις Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. και Α.Ε. η πληρωμή εισφορών σε ΟΑΕΕ, δεν θεωρείται έξοδο.
 • Στους εργαζόμενους με μπλοκάκι, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους έως και σε δυο επιχειρήσεις, οι εισφορές σε ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ), καταβάλλονται κατά ένα ποσοστό τους από τον εργαζόμενο (αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες) και κατά ένα ποσοστό τους από τον εργοδότη (αυτός που λαμβάνει τις υπηρεσίες).
 • Για τους νέους ασφαλισμένους, από 1/1/2017, καταργείται η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα. Και για να το πούμε με απλά λόγια αν κάποιος συμμετέχει σε επιχείρηση, ενώ παράλληλα είναι ΚΑΙ εργαζόμενος, για την εργασία του ως μισθωτός θα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ και για την συμμετοχή του στην επιχείρηση θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές σε ΟΑΕΕ.
 • Για την εφαρμογή του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, αναμένονται σχετικές Υπουργικές αποφάσεις. banner-epixiriseon-sm