Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1006/9-1-2013 του Υπουργείου Οικονομικών και σε συνάρτηση με την Γνωμοδότηση με αριθμό 524/2012 του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, η ζημιά που υφίσταται επιχείρηση, λόγω απώλειας περιουσιακού της στοιχείου, από ληστεία ή κλοπή, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου (χρήσης) κατά την οποία έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός, εφόσον, κατά την κρίση της φορολογικής αρχή, η ζημιά είναι οριστική, δηλαδή βέβαιη ως προς την ύπαρξη και εκκαθαρισμένη κατά ποσό.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ: Θέλει μεγάλη προσοχή το δεδομένο «βέβαιη ως προς την ύπαρξη και εκκαθαρισμένη κατά ποσό».

Αν έχετε την ατυχία να συμβεί στην επιχείρησή σας, ένα τέτοιο γεγονός, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας καταθέσουμε την άποψη μας για τον Λογιστικό – Φοροτεχνικό χειρισμό του, καθώς και το τι πρέπει να προσέξετε προκειμένου αυτή να εκπέσει των κερδών.

Για να δείτε την Γνωμοδότηση 524/2012 του Ν.Σ.Κ. πατήστε εδώ. small-question-sign
various-mini-banners3 various-mini-banners2b