Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | εργανη

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ 1425/17-1-23, η οποία στο άρθρο 1 προβλέπει τα παρακάτω για το market pass:

Χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022 (market pass)

  1. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022 εκκινεί την 21η Φεβρουαρίου 2023.
  2. Η υποβολή των αιτήσεων εκκινεί την 21η Φεβρουαρίου 2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3 και 4 και την 22α Φεβρουαρίου 2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5, 6, 7, 8, 9 και 0.
  3. Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022 λήγει την 31η Αυγούστου 2023

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΚΥΑ 1425/17-1-23, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 914/20-02-2023 με θέμα “Καθορισμός του χρόνου έναρξης και λήξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022 (Α’ 241)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 914/20-02-2023, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων