Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | εργανη

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 1170/2023 για το market pass. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα.
Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Η απόφαση θέτει κριτήρια ως προς το ύψος του φορολογικού εισοδήματος, αλλά και της ακίνητης περιουσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση από την ώρα που θα ανοίξει η σχετική εφαρμογή και έως τις 15/3/2023.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. 1170/19.01.2023, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 242/20-01-2023 με θέμα “Καθορισμός του χρόνου της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της, των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, των καταστημάτων και των λαϊκών αγορών όπου χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 242/20-01-2023, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων