Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Από 1 Ιουλίου 2014 μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές.
Η μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ , θα είναι 3,90% , εκ των οποίων το  2,90% αφορά τις  εργοδοτικές εισφορές  και το 1,00 % αφορά τις εισφορές εργαζόμενου.

Δηλαδή από 1/7/2014 (μισθοδοσία Ιουλίου) και μετά το κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεων μειώνετε κατά 2,90%.

Η μείωση ασφαλιστικών εισφορών 1% από τις εισφορές των εργαζομένων θα επιφέρει ισόποση αύξηση των καθαρών αποδοχών τους.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με Α.Π. Φ. 80000/οικ.8063/586 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου 4254/2014, από 1 Ιουλίου 2014 και εφ’ εξής καταργούνται ή μειώνονται οι παρακάτω εισφορές :

  • Εργοδοτική εισφορά 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ).

  • Εργατική εισφορά 1% υπέρ του ΔΛΟΕΜ.

  • Της ειδικής εισφοράς 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών.

  • Μειώνεται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕKΠ) από 0,81% σε 0,46%.

  • Ασφαλιστική εισφορά εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα , από 0,80% σε 0,25%.

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ

small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2