Φ.Π.Α.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 4611/17-5-2019, καθώς και με τις οδηγίες για την εφαρμογή των μειώσεων που με την Ε.2083/17-5-2019, εξέδωσε το Υπ. Οικονομικών, από 20/5/2019, ισχύει μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες.

Στο άρθρο 121 του Ν.4611/2019, καταγράφονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες,  τα οποία από τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (24%), μεταφέρονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%. Εξαίρεση οι υπηρεσίες εισιτηρίων θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών οι οποίες μεταφέρονται στον συντελεστή 6%.

Στην συνέχεια στης 18/5/2019, το Υπ. Οικονομικών, δημοσίευσε τις οδηγίες με Ε.2083/2019 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121 του ν.4611/2019, αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες», δίνοντας επιπλέων πληροφορίες για την εφαρμογή της μείωσης ΦΠΑ στους φορολογούμενους.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε το άρθρο 121, του Νόμου 4611/17-5-2019, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 73/17-5-2019, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ. small question sign
Για να δείτε τις οδηγίες με Ε.2083/2019 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121 του ν.4611/2019, αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες», πατήστε εδώ. small question sign

 

 

 banner epixiriseon sm